Březen 2015

Čínská vláda podporuje smíšená manželství, sjednocení národa

27. března 2015 v 5:49 Novinky
Čína v Tibetu propaguje smíšená (*čínsko-tibetská) manželství, aby posílila "národnostní jednotu" a ochránila "stabilitu v Tibetu". Vláda mění svůj postoj vůči smíšeným manželstvím. V posledních týdnech požaduje politické vedení Tibetské autonomní oblasti, aby místní tisk spustil masivní kampaň o smíšených manželstvých. Podle posledních zpráv úřady během minulých let uskutečnili řadu kroků, které zvýhodňují smíšené páry.

Aby úřady kampaň posílili, zástupci vlády v TAO (Tibetské autonomní oblasti) pozvali na společnou diskuzi 19 smíšených párů, "aktivně podporujeme manželství mezi národnostmi, tvořme pokrevní svazky pevnější, než voda!" mimo jiné zaznělo v projevu.

Již k dnešnímu dni slaví vládní propaganda úspěchy. Podle oznámení TAO k srpnu 2014, během posledních 5 let roste počet smíšených manželství meziročně dvojnásobně. V roce 2008 bylo oddáno 666 páru, v roce 2013 již 4795 párů.

I když nebyl podrobně objasněn, přičítá se tento rychlý nárust mnoha výhodám spojených s uzavřením smíšeného manželství. Například sociální a zdravotní pojištění1, možnost mít více dětí, mateřská dovolená2, stejně jako výhody pro děti - odpuštění školného od mateřské školky až po střední školu3, zvýhodnění při zkouškách ve vzdělávacím systému, dokonce i zvýhodnění při hledání zaměstnání. V těchto a dalších ohledech získávají členové smíšených rodin velké výhody. Obyvatelstvo v TAO je podle vládních statistik z 90% tibetské a jen 8% jsou Číňané. Vláda proto neustále silně podporuje smíšená manželství.

V celé ČLR vláda dlouhodobě praktikuje zvýhodňování národnostních menšin za účelem začlenit tyto skupiny do většinové společnosti. Čína již přes 30 let uplatňuje politiku jednoho dítěte, ta se však na manžele, kde alespoň jeden z páru je příslušník národnostní menšiny, nevztahuje a pár může mít až 3 děti. Během přijímacích zkoušek může dítě díky příslušnosti k národnostní menšině získat body navíc. Smíšené rodiny často bývají odměněny diplomy, např. "Vzor jednoty národa", někdy dokonce dostanou i veřejné ocenění a pochvaly.

Tuto politiku často Číňané i jiné národnosti kritizují. Tibeťané se především bojí ztráty své kultury a tradic. Jedna z pracovnic na matričním úřadě v TAO řekla, že hodně smíšených párů své dítě zapíše jako "Číňana" a ne "Tibeťana". Myslí si, že příslušnost k této národnosti zajistí dítěti lepší život.

V čínské historii existuje mnoho příkladů, kdy sňatek měl zaručit utužení vztahů mezi národy. Nejznámější je příběh čínské císařské rodiny dynastie Tang, která provdala princeznu Wencheng do Tibetu králi Songcän Gampovi (སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་)4. Tento motiv za velké podpory čínské vlády byl zpracován jako muzikál a v současnosti se hraje v tibetských divadlech.

Zdroj:
Zpravodajství Tencent, ČLR, 18.8.2014
Zpravodajství Cankan, ČLR, 18.8.2014
_________________________________
1. Sociální a zdravotní pojištění v ČLR prakticky "neexistuje". V posledních letech jej některé banky nabízejí, v drtivé většině případů však následné pojistné neplní. V ČLR také neexistuje sociální systém, neexistují prakticky důchody, v nemocničních zařízeních se musí platit plná částka ošetření.*
2. Mateřská dovolená v ČLR prakticky neexistuje. Žena může čerpat dovolenou pár dní před porodem a pár týdnů po porodu. Většinou ženy bývají doma cca 3-4 týdny s tím, že pravděpodobně nebudou propuštěny z práce.*
3. Mateřské školy jsou v ČLR finančně velmi náročné! Školné se pohybuje řádech tisíců RMB/měsíc. ZŠ by měla být zadarmo, střední a vysoká škola jsou opět zpoplatněny.
4. Legenda o Songcän Gampovi a čínské princezně je čínskou propagandou udáván jako jeden z důvodu, proč je "Tibet součástí Číny". Propaganda ovšem nezmiňuje, že princezna byla do Tibetu provdána proto, že tibetský král Čínu, včetně jeho hlavního města, dobyl a princeznu si vyžádal jako "výkupné". S princeznou poté nesplodil žádného potomka, takže se rody doopravdy nespojily.
*Pojištění, důchod a mateřskou dovolenou mají v ČLR "jisté" pouze vládní úředníci. Proto se také 90% vysokoškolsky vzdělaných Číňanů vzdá svého oboru a hledá práci jako úředník. Z praxe je očividné, že vládní úředníci následujících 40 let nic nedělají, mají nárok na dovolenou, mateřskou dovolenou (6měsíců), zdravotní pojištění a jistý důchod. Tato práce je posledních cca 20 let "snem" všech Číňanů, protože za "nic" máte "všechno".

Plakáty nabádající k lepšímu životnímu stylu

6. března 2015 v 5:21 Novinky
Na mnoha místech v Tibetu, především uvnitř klášterů, restaurací, hotelů apod., jsou k vidění různá oznámení a plakáty nabádající Tibeťany k lepšímu životnímu stylu, k vegetariánství, k mluvě čistou tibetštinou a další.

Plakát nabádající k lepší stravě a menší míře pojídání masa.

Plakát nabádající k lepšímu životnímu stylu, zdravější stravě.

Plakát proti kouření.

Plakát nabádající k mluvení čistou tibetštinou (bez míchání s čínštinou).