Říjen 2013

Dokončení nedobrovolného přesunutí Tibeťanů

12. října 2013 v 12:23 Novinky
26. června 2013

Čínská vláda prosazuje politiku masového přemístění Tibeťanů, které zásadně mění jejich způsob života, a oni nemají žádnou možnost se k tomu vyjádřit. To je závěr nové zprávy od Human Rights Watch.
______________________________________________________________________________

Od roku 2006 v rámci nové politiky "Budujme nový socialistický venkov" bylo až 2 miliony Tibeťanů jenom v rámci TAO (ČLR ustanovená Tibetská autonomní oblast, 1/2 původního Tibetu) "přemístěno" - na příkaz úřadů do nově vybudovaných domů. Další stovky s tisíce nomádů bylo takto přesunuto i ve východní části Tibetu do "Nových socialistických vesnic".

115 stránkový dokument "They Say We Should Be Grateful: Mass Rehousing and Relocation in Tibetan Areas of China" ("Říkají, že bysme měli být vděční: hromadné přemisťování a přesun v tibetských oblastech Číny") popisuje rozsáhlé porušování lidských práv od absence konzultace s dotyčnými osobami, až po chybování při odškodnění, oba aspekty mimojiné podle mezinárodního práva nutné dodržovat při vystěhování.

Zpráva se rovněž zabývá vadami domů, které byly poskytnuty, absencí nápravných opatření v případě nesprávného umístění, selhání úřadů při hledání obživy pro přesunuté nomády, stejně jako nerespektování autonomních práv formálně zaručených čínskou legislativou v tibetských oblastech.

"Rozsah a rychlost, s jakou je nomádská populace v Tibetu masově stěhována a přesunována nemá v post-maoistické éře obdoby," říká Sophie Richardson, vedoucí sekce HRW pro Čínu. "Tibeťané nemají žádnou možnost se vyjádřit k těmto novým pravidlům měnící velmi zásadně jejich život a způsob života. Navíc, ve velmi represivním kontextu - nemají nejmenší možnost těmto zásahům čelit."

Úřady v TAO oznámily plán přemístit dalších 900 000 obyvatel do konce roku 2014. V provincii Qinghai (původně většina území severního Tibetu Amdo) na severní části Tibetské náhorní plošiny, bylo od roku 2000 do nových domů umístěno víc jak 300 000 kočovných rodin, do konce roku 2013 je naplánováno dalších 113 000 nomádů přeměnit v usedlíky.

Čína se brání, že veškeré přesídlování je dobrovolné a jsou respektovány "přání tibetských zemědělců a pastevců". Vláda důrazně odmítá, že by bylo použito síly či donucovacích prostředků, zároveň zdůrazňuje, že tato operace je kulturně citlivé téma a proto nové domy nesou "charakteristicky etnické" prvky. Úřady také tvrdí, že všichni, kteří byli přesunuti do nových domů jsou spokojeni a vděčni za zlepšení životních podmínek. Zatímco někteří Tibeťané uvítali přemístění a měli z něj užitek, mnoho dalších to považuje za změnu ohrožující schopnost jejich vlastní obživy. Většinou se považují za oběti potitiky, které se nejsou schopni bránit ani ji jinak ovlivnit.

Původní obavy, že vytvoření "Nových socialistických vesnic" může doprovázet zvýšení vládních zásahů do jejich života, se ukazují jako opodstatněné. V roce 2011 vláda představila plán o zavedení nových skupin úředníků a straníků v každé z 5400 vesnic celé TAO. Tyto pracovní skupiny, které budou "žít, pracovat a jíst společně" s obyvateli vesnic, mají za úkol prosazovat nová nařízení zavádějící systém politického dohledu a očividně porušující základní občanská, kulturní, politická a náboženská práva Tibeťanů.
_____________________________________
Vesnice Drupshe v okrese Takce (སྟག་རྩེ་རྫོང་) před a po vybudování "nové socialistické vesnice", kdy 95% původní vesnice bylo zdemolováno a všichni obyvatelé přesunuti do domů u hlavní silnice. (29°41'49.55" N 91°25'42.04" E)

Od roku 2009 se víc jak 119 Tibeťanů upálilo na protest proti čínské nadvládě v Tibetu, následkem čehož je útlak ze strany čínských úřadů ještě větší.

Tibeťané žijící v zemědělských i pasteveckých oblastech Tibetu a hovoříli s HRW v letech 2005 - 2012 říkají, že většina z nich přemístěna dobrovolně nebylo, nebyl s nimi krok přesunu nijak konzultován a nedostali ani jinou možnost. Většina z nich čelí finanční krizi v důsledku přemístění, zredukování svých stád a zničení jejich vlastních domů. Stěžují si, že nové domy naprosto nevyhovují jejich životnímu stylu a nevyrovnají se ani po stránce kvality domům původním. Úřady, které chtěli vystěhování uspíšit jim často naslibovali spoustu věcí, a nic do teď nesplnili.

Podle úředních dokumentů o nových nařízení, popsané detailně ve zprávě HRW, narozdíl od oficiální rétoriky, mají Tibeťané nést větší podíl na celkových finančních nákladech rekonstrukce jejich domů - až 75%. Jedna studie z centrální vlády tvrdí, že "pro každý yuan z vládních dotací má domácnost přispět 4,5 yuanu ze svého". Finanční dopady provádění vládních zakázek na přestavění a přestavbu bydlení se budou ještě dlouho vysvětlovat. Proč, v rozhovorech pro HRW, Tibeťané uvádí svůj neustálý strach o schopnost udržet životní úroveň rodiny a udržet si svoji kulturní identitu?

"Čínská vláda uvádí, že stavbou moderních 'nových socialistických vesnic' přináší Tibeťanům ekonomické výhody", říká Richardson, "a přestože někteří jedinci z toho opravdu profitovali, drtivá většina byla jednoduše donucena k výměně nepatrného, leč stabilního živobytí, za nestálost a nejistotu finančního příjmu a dostali se do pozice nejslabšího hráče v celé záležitosti."

Zatímco hlavní záminkou přemístění Tibeťanů byla ekonomická stránka, čínská vláda zároveň potvrdila, že tato operace náleží k většímu celku politického plánu, jakým je etnicko-národní sjednocení, či potlačení "separatistických" tendencí Tibeťanů. Plán také počítá s větši kontrolou tibetského obyvatelstva na venkově.

Navzdory nedobrovolnému charakteru a nepřiměřeným výsledkům, centrální vláda používá nuceného přesunutí v tibetských oblastech jako vzor pro přemístění jiných národností v ostatních částech ČLR. V červnu 2011 vyrozumněla čínská vláda všechny provincie, včetně Sichuanu, Qinghaie, Gansu a autonomních oblastí , včetně Vnitřního Mongolska, Xinjiangu a Tibetu, aby ukončili přemisťovací programy pro desítky a stovky tisíc nomádů do konce roku 2014.

Human Rights Watch kontaktovala čínskou vládu, aby zastavili plány zahrnující masové přemístění a umožnili nezávislé posouzení dopadů této politiky, včetně souhlasu s dlouhodobě trvajícími požadavky různých členů OSN Rady pro lidská práva o návštěvu konkrétních oblastí.

Human Rights Watch oznámilo, že ztlumení politického napětí v Tibetu vyžaduje, aby Čína začala řešit dlouho trvající rozhořčení a zavedla ústavou zaručované Autonomní právo ČLR. Tedy aby v Autonomních oblastech značná část pravomocí a politické síly doopravdy patřila Tibeťanům, včetně ekonomických a kulturních záležitostí, v souladu s příslušnými mezinárodními normami.

"Falešná pohádka o autonomii Tibeťanů v ČLR se hroutí pod tímto masovým nuceným vystěhováním tibetských nomádů z jejich pastvin, kdy oni sami nemají naprosto žádnou možnost cokoli říct," pokračuje Richardson. "Další prosazování těchto plánů ve velmi vypjaté situaci přinese jen další rozšíření nesnášenlivosti mezi Tibeťany a ČLR."
___________________________________
Vesnice Bagkarshol, taktéž v okrese Takce v letech 2004 a 2009.(29°41'49.55" N 91°25'42.04")


Výpovědi Tibeťanů a úryvky z oficiálních zpráv
Kvůli ochraně dotyčných osob nejsou uvedena jejich pravá jména.

"Během posledních tří let, více jak 270 000 nomádů získalo nové domy. Nikdo si nestěžoval a všichni jsou s kvalitou domů spokojeni."
státní deník Qinghai Daily, 14.dubna 2012

"V novém bydlišti si musíme všechno kupovat, přestože nemáme žádný příjem. Nelze žít v domě bez finančního příjmu. 500 RMB (měsíčně), které dostáváme od vlády nestačí ani na zaplacení elektřiny a vody. Není z čeho pak kupovat ještě jídlo."
Dřolma Cchomo, nomádka, jejiž rodina byla přemístěna do domu, prefektura Jüšü, provincie Qinghai, říjen 2009

"Kampaň přemísťování se provádí na příkaz centrální čínské vlády. Nikdo nemůže oponovat."
Lobsang Namgjäl, vesničan, Čhamdo, Tibetská autonomní oblast, leden 2007

"Nejméně 60% nomádů poté, co opustí svoje pastviny, nemá šanci najít práci."
Ming Yue, předseda kanceláře Pramen tří řek, prefektura Jüšü, 2010

"Lidé jsou zoufalí z opouštění vlastních domovů a přesunutí. Kromě farmaření nic neumí, ale už nebudou mít žádná stáda a půdu, která by stála za zmínku. Jak má další generace přežít, aby zůstala Tibeťany?"
Tenzin Gjälccho, vesničan z Gjämdy, Tibetská autonomní oblast, červenec 2012

"V některých případech bylo místo výstavby vybráno neodborně. (Například) některá sídliště stojí na bahnitém podloží, v oblastech s častými sesuvy půdy, oblastech náchylných k záplavám a volným podložím."
ze zprávy Centra státní rady pro výzkum rozvoje, prosinec 2009

"Před přemístěním byli pastevci soběstační v otázkách jídla, oblékání a bydlení. Po přesunutí do domu si musí obstarávat věci denní potřeby z obchodu, což jasně zvyšuje jejich výdaje. Stali se tudíž závislými na vládní podpoře a čelí nesčetným problémům."
závěr čínské výzkumné studie, 2010

________________________________________________________________________
další zdroje (anglicky):