Červen 2013

Uvolnění politiky ohledně fotografií dalajlámy?

28. června 2013 v 11:42 | Hlas Tibetu |  Novinky
Posledních několik desítek let je v Tibetu fotografie dalajlámy zakázaná. Vlastnictví fotografie je "zločin" a ne málo Tibeťanů kvůli tomuto prohřešku bylo zatčeno, mučeno a odsouzeno.

V posledních dnech však internet zaplavila novina, že fotografie dalajlámy (které mají přes všechny zákazy doma všichni Tibeťané) můžou být veřejně vystaveny v klášterech a vlastněny obyčejnými lidmi.

Různé zdroje uvnitř tibetských oblastí Amdo, Kham a dokonce i ve Lhase potvrzují, že poslední dobou bylo povoleno fotografie vyvěsit v chrámech klášterů, veřejně dalajlámovi vyznávat respekt a modlit se k němu.

Mnich natáčený policií v roce 2008, při výslechu musel na kameru ukázat vlastněné fotografie dalajlámy

Obyvatel khamské oblasti Kardze uvedl: "Vyhlásili, že se smí vyvěsit fotografie dalajlámy a nikdo nesmí Jeho svátost urážet." Podobné zprávy přicházejí z celé prefektury Kardze. Podobné vyhlášky jsou známy i z amdské prefektury Čhabča a jednotlivých okresů.

Doposud čínské orgány v tibetských oblastech pořádaly propagandistické kampaně, při kterých byl dalajláma veřejně urážen a ponižován, mniši a mnišky v klášterech se museli zříkávat víry ve svého představeného.

Tcepa Thubden, lektor politických studií v klášteře Kumbum řekl: "Buddhisté se mohou veřejně klanět před fotografiemi dalajlámy." "Mohou tak činit pouze z náboženských důvodů, nesmí ho uctívat jako politického vůdce," dodal Thubden, "náboženství a politika se musí strikně oddělovat."

Podle oficiálního oznámení představující nová pravidla, označená jako "zkušební", je také minulé nucení mnichů a mnišek ke kritice dalajlámy jako "chybné".

Čínská komunistická strana je známá tím, že nové - převratné pravidlo nejprve apeluje na malém území, které nazývá "zkušebním". Pokud se nová politika osvědčí, rozšíří se na větší území. Pokud se novota ukáže jako nevyhovující, "zkušební" oblast se vrátí do starých kolejí.

Už dříve v každé části Tibetu, v každé prefektuře a okrese, existovala ne zcela stejná pravidla pro vystavování fotografií dalajlámy, ať už oficiální či neoficiální. "Ve východním Tibetu nebyly jeho fotografiie vlastně nikdy oficiálně zakázány," říká odborník na problematiku Tibetu R. Barnett z Kolumbijské univerzity v USA.

"Politika ohledně fotografií v Autonomní oblasti se neměnila už zhruba 20 let, tedy od nástupu Hu Jintaa do funkce předsedy KS ve Lhase." (Hu Jintao byl následně 10 let ve funkci představitele státu, Strany i vojsk ČLR do roku 2012)

Ve čtvrtek 27. června dokonce přišla zpráva, že mnichům v jednom z nejznámějším a nejdůležitějším tibetském klášteře Gänden, bylo taktéž povoleno fotografie dalajlámy vystavit a veřejně se k němu modlit. Zde úplný zákaz platil od roku 1996.

Přestože je předčasné vyvádět z podobných uvolnění závěry, pro Tibeťany je to velmi významná zpráva. Mohou si také oddychnout, každý totiž doma fotografie Jeho svatosti má. Z posledních let je známo nespočet případů, kdy Tibeťané byli zatčeni a zbiti za nalezenou fotografii dalajlámy v mobilním telefonu.
Někteří Tibeťané tuto zprávu vítají s obavami, není totiž jasné, co tímto tahem Čína zamýšlí.

Některé zdroje:
anglicky RFA, Phayul
čínsky Blogspot, VOT

Delegace z Tibetu navštívila Severní Ameriku

26. června 2013 v 11:09 Novinky
Člen tibetské exilové vlády v Severní Americe Norbu Tsering si myslí, že skupina vyslanců za Tibetskou autonomní oblast při své návštěvě Severní Ameriky neustále lhala. Vždyť se setkali s několika lidmi pouze na čínských ambasádách a vůbec se neodvážili uspořádat veřejnou tiskovou konferenci.

Před několika dny navštívila skupina vyslanců za Tibetskou autonomní oblast kanadské Toronto a Ottawu. Během návštěvy Toronta nechalo čínské velvyslanectví sehnat přibližně 20 zde žijících čínských studentů a uspořádala pro ně přednášku. Z tohoto setkání napsala čínská média několik článků, ve kterých zdůraznila, že mluvčím celé delegace je Tibeťan, tajemník KSČ za TAO, předseda Sjezdu lidových zástupců TAO, Padma Thřinle (Padma Thrinley པདྨ་འཕྲིན་ལས་།).

Padma Thřinle (Padma Thrinley པདྨ་འཕྲིན་ལས་།)

Norbu Tsering říká, že Padma Thřinle je jen hlásná trouba čínské komunistické propagandy: "Víte, to, co on říká není pravda. Navíc říká jen to, co po něm chce čínská vláda. Tvrdí například, že Tibeťané, kteří se upalují, jsou nabádáni dalajlamou a exilovou vládou. To je holá lež." Veškerá lež vyřčená Padmou Thřinlem je pouze jeho služba čínskému komunistickému systému: "Mluví o blahobytu v TAO, o harmonii, stabilitě, životním prostředí. Podle jeho slov je Tibet rájem na zemi. To je jasná lež. Kromě toho, že komunistický režim zhoršuje místní konflikty ve všech ohledech, problémy se zhoršují i po stránce životního prostředí. O tom vědí všichni, čínská vláda ničí životní prostředí v Tibetu čím dál víc, vydává další a další nařízení, kterými to umožňuje - neomezená těžba, neomezené kácení lesů, nekontrolování vypouštěných odpadů do řek atd."

Norbu Tsering zdůrazňuje, že pokud přijel Padma Thřinle do Ameriky mluvit se zahraničními Číňany a médii o současném stavu Tibetu, měl by uspořádat veřejné setkání, přednášku nebo tiskovou konferenci. Jenže co udělal? "Pokud se odvažují čelit pravdě a chtějí mluvit o současné situaci pravdivě, bylo by přinejmenším vhodné to udělat na veřejném místě. Ne tak, jak to udělali, pozvali vybraných 20 osob a na čínském velvyslanectví v Torontu za zavřenými dveřmi vyprávěli o TAO."

Během přednášky pro těchto 20 studentů Padma Thřinle také řekl: "V Tibetu žijí Tibeťané s Číňany v zájemné harmonii a vytváří tak příklad pro celou zemi." Norbu Tsering poznamenal, že Tibet čelící čínskému útlaku a vzhledem k faktu, že se kvůli této represi upálilo už víc jak 120 Tibeťanů, cítí jako Tibeťan hluboký zármutek, když vidí Padmu Thřinleho: "Jako Tibeťan se za něj velmi stydím. Nemá pro to, co říká žádné důkazy, jen se to bojí přiznat. Máme o to větší právo mluvit o opravdové situaci uvnitř Tibetu."

Čínská delegace zástupců z TAO také uspořádala setkání s Číňany a čínskými studenty v Ottawě. Z tohoto setkání však není žádná zpráva.
__________________
24. června 2013
__________________________________________________
V posledních týdnech navštíl Severní Ameriku také demokraticky zvolený premiér tibetské exilové vlády Lobzang Senge (Lobsang Sangay, བློ་བཟང་སེང་གེ་) , který během své cesty uspořádal několik veřejných setkání, přednášek a tiskových konferencí. Při těchto příležitostech hovořil jasně o současném dění v Tibetu, svá tvrzení má podložená fotografiemi a nahrávkami z konkrétních oblastí.
_______________________________
Názor obyčejných Tibeťanů v Tibetu: "Kdyby to, co říká (Padma Thřinle), slyšeli jeho prarodiče, hanbou by se propadli! Dělá Tibeťanům a Tibetu ostudu."

Otázky a odpovědi

26. června 2013 v 3:35 | Kelsang Lhamo |  Novinky
Z webu DoTibetu

8. června 2013 napsal pan Olšer na svém blogu další článek týkající se Tibetu (a dalších deseti problémů, jak má ve svých článcích ve zvyku dělat). Opět zde zopakoval několik odstavců, které už kopíruje ve svých článcích několik let.

Z podobných článků je člověku smutno. Nejen, že autor nemá ponětí o čem píše, ale bohužel články čtou lidé, kteří problematice Tibetu nerozumí a ze zvědavosti si přečtou tuto hromadu různých informací, které se spíše dají srovnávat s pochybnou propagandou u nás tak známou z druhé poloviny 20. století.

Článek z 8.6. "Tibet? Copak Čína vyzývá Francouze, aby dali svobodu Korsice…?" opět opakuje, že dalajláma poslal Maovi telegram, že v Tibetu je bezplatné školství až po vysokou školu (!!!) a podobné.

S panem Olšerem jsme si vyměnili pár komentářů, které zde kopíruji:

lež má krátké nohy, pane Olšere.
od Kelsang Lhamo v Čer 21, 2013

Já to vím, horší je to s vámi… Chcete říct, že dalajláma neřekl to, co je napsáno…? ...
V tibetském muzeu je Dalajlámův vstřícný telegram Mao Ce-tungovi: "Předsedo Mao Ústřední lidové vlády. Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory s delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem Vás o tom informuji. Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře.

V rozhovoru pro New Yorku Times dalajláma potvrdil, že jeho bratr s odbojáři dostali peníze i výcvik od CIA, jež se v roce 1956 rozhodla udělat z Tiberu baštu proti komunismu v Asii. Mao byl v roce 1950 pod tlakem Moskvy a souhlasil s účastí Číny v korejské válce, i když to zablokuje jednání o Tchaj-wanu. Čína v Koreji ztratila na 200 tisíc vojáků, padl i nejstarší Maův syn. Válka ale ukázala, že Čína je schopná USA vzdorovat a USA se proto rozhodly Čínu destabilizovat.

"Toužíme po mírovém spolužití s našimi čínskými bratry a sestrami," zopakoval alibisticky nedávno v Česku to, co řekl na tiskové konferenci v německé Bochumi. Zároveň dodal, že namísto nezávislosti by byl rád, aby tibetská provincie získala v rámci Číny větší autonomii a respekt pro kulturní a náboženské otázky. Na placené přednášce v New Yorku nedávno šokoval ještě víc, v Praze svá slova zopakoval: "Pořád jsem marxista. Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honbou za ziskem… Komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt… Milionům lidí se životní úroveň zlepšila … ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou. Až dosud se většinou spoléhá na násilí…"
od olser v Čer 21, 2013

Vy si vždycky najdete něco, "lež" jsem měla namysli něco jiného. Ale nechme to, zase byste zopakoval ty svoje naučené fráze (to Vás naučili před 40 lety?) Něco o vzdělávání v Tibetu:
pokud Vás zajímají detaily, neváhejte se na mne obrátit.
od Kelsang Lhamo v Čer 25, 2013

Asi máme jiné zdroje, já z velvyslanectví ČR v Pekingu… "V současnosti hlavní aspekty tibetské kultury jako literatura a hudba zažívají renesanci a opět se rozvíjejí. Za tímto vzestupem stojí nová generace tibetské elity, která si osvojila plynulou mandarínskou čínštinu. Roste počet tisíců mladých Tibeťanů, kteří jsou vzdělaní, nepovažují se za zaostalou menšinu a vyžadují stejné zacházení jako zbytek Číny. Tibetská literatura se rozvíjí společně s tibetskou blogerskou komunitou. Tibeťanky vznášejí feministické otázky týkající se své role ve společnosti a ve Lhase účinkují tibetské rockové kapely. To vše jsou daná fakta, záměrně "ochránci lidských práv" opomíjena.
Proč nejsou na radnicích Česka vyvěšovány vlajky svobodného Iráku u příležitosti výročí zahájení vylhané války? Dnes je v ČLR pouze na sedm desítek milionů komunistů a zbytek z miliardy a tři sta milionů obyvatel věří ve svá duchovní hodnoty, zejména buddhismus, taoismus, konfucionismus, islám, křesťanství… Z celkového počtu 2 740 000 obyvatel tibetské provincie tvoří Tibeťané asi 93 procent populace; druhou nejvýznamnější etnickou skupinou jsou Chánové, kterých je asi 6 procent. Říše středu se vrací ke své jedinečné minulosti zvané první civilizace světa, velmoc jinu a jangu, Země a Nebe, Moře a Voda, Muž a Žena, Sever a Jih, Dobro a Zlo… Kosmická harmonie… Čína…
Proč se upalují tibetští studenti? Asi proto, že v Tibetu je bezplatné školství na všech úrovních, od základního až vysokoškolské vzdělání. Zatímco ve starém Tibetu nebyly žádné školy, v současnosti má Tibet čtyři univerzity. V zájmu rozvoje tibetského školství zřídila ústřední čínská vláda v roce 1985 v 25 provinciích 67 tříd tibetštiny, poslala na 7 000 učitelů, aby vychovali 10 000 středoškoláků a vysokoškoláků. Vzdělání etnických Tibeťanů je dotováno vládou. Primární a sekundární vzdělání je povinné.
Do roku 2003 bylo v Tibetu zřízeno 1011 škol, včetně 2020 vyučovacích kurzů. Počet posluchačů dosáhl 453 tisíc a skoro 92 procenta tibetských dětí chodí do škol. Počet negramotných se snížil o třetinu od roku 1992, kdy byl uplatněn projekt "Naděje", který pomáhá chudým školákům znovu chodit do škol. Současně bylo postaveno 180 škol, 36 tisíc chudých školáků se do nich vrátilo. Zákon o oblastní autonomii národnostních menšin Čínské lidové republiky stanoví:
"Každý národ má svobodu používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo". Od mírového osvobození Tibetu stále dbá čínská vláda na to, aby se na všech stupních tibetských škol vyučovala, používala a rozvíjela tibetština. V červenci 1987 vypracovala autonomní oblast Tibet studii "Rozhodnutí o studiu, použití a rozvoji tibetského jazyka a písma" a jasně tak byla stanovena stejná váha tibetského a čínského jazyka, přičemž důraz je kladen na princip studia tibetského jazyka a písma. Na tibetských školách se vyučuje v tibetštině a hodiny tibetštiny jsou hlavním studijním předmětem.
Vzdělávací systém spočívá v tom, že studijní materiály od základních škol po školy střední jsou psány v tibetštině, stejně tak jako ostatní doplňkový studijní materiál. Všechny texty autonomní oblasti a všechna vydaná oznámení, značky na veřejných místech a soudní spisy jsou psány jak tibetštině, tak v čínštině. Pouze učebnice matematiky, fyziky a chemie jsou jenom v čínštině. Akce s názvem "Město školství" v tibetské Lhase byla oficiálně zahájena 15. února 2011. Starosta Lhasy Duo-ji-ci-zhu uvedl, že uskutečnění akce "Město školství" je novým pokusem rozvoje školství ve velkém měřítku a přispěje k urychlení reforem a rozvoji školství v Lhase a ke zlepšení kvality života lidí. Podle informace projekt "Město školství" zahrnuje sedm malých projektů, včetně střediska pro školení učitelů, výzkumných institutů při tibetské univerzitě…"
od olser v Čer 25, 2013

Víc než polovinu tohoto komentáře jste zkopíroval, jak ostatně již mnohokrát, z jiných článků, byl původní text vůbec Váš? Opakujete se a opakujete lži. Ty jste očividně nevymyslel sám, napovídali Vám to asi na velvyslanectví, jak sám přiznáváte. Zcela jistě máme rozdílné zdroje, Vy máte nějaké lidi, kteří žijí 2000 km od Tibetu a já v Tibetu žiju. Sice také píšete, že jste ve Lhase byl, no jo, já taky v Chorvatsku byla několikrát, ale o tamních problémech nemám nejmenší ponětí. Lidé na velvyslanectví to s Vámi určitě myslí dobře, jenže pochybuju, že někdo z nich doopravdy problematice Tibetu a Tibeťanům rozumí. Moje zdroje jsou Tibeťané všech věkových kategorií, různého stupně dosaženého vzdělání, různých vyznání, různých míst původu (v rámci Tibetu). Navíc komunikuji i tibetsky i čínsky, takže nemusím číst z třikrát přeložených zdrojů. Jednotlivě Vám odpovím na Vaše "otázky":
1. mandarínksá čínština je pojem nesprávný. Chápu, že čerpáte z anglických materiálů (či ten, kdo Vám překládá), ale mandarínksá čínština (guan hua) je jazyk, který už neexistuje. Zjednodušeně řečeno, mandarínština je úřednický jazyk používané v císařské Číně.
2. vždycky ve svých článcích o Tibetu zmiňujete telegram od dalajlámy Mao Zedongovi. Kdom toho, že už je to nudné číst to popadesáté, tak by bylo hezké přečíst si životopis dalajlámy nebo jiné materiály. Zde je pravost telegramu popřena. Takže ve finále je to slovo proti slovu. Dalajláma říká ne, Čína říká ano. Záleží komu věříte (osobně nevěřím Číňanům ani nos mezi očima - osobní zkušenosti).
3. styky se CIA. To není žádná novinka. Nemusíte z toho v každém článku dělat senzaci. Přečtěte si nějaké pěkné knihy o této problematice. V češtině už jich je také několik.
4. To, že dalajláma souhlasí s Tibetem v rámci ČLR také není žádná novinka. To Vaše kopírování už je opravdu otrava. Dalajláma tento názor hlásí od konce 80.let. Včetně toho, že je marxista, původní myšlenka se mu líbila už když Čína začala okupovat Tibet.

5. ano, tibetské feministky vznášejí otázky, stejně jako ve Lhase existuje několik gay barů. A tím chcete dokázat co? Ten odstavec už jsem taky četla asi pětkrát. Že by velvyslanectví?
Stejně jako blogeři, samozřejmě existují. Ale asi Vám někdo zapomněl říct, že hromada čínských diskuzních fór vůbec NEPODPORUJE tibetštinu, tzn. Tibeťané se musí vyjadřovat čínsky, což je snadná práce pro čínské censory. Ano, nebojte, existují i blogy v tibetštině (se speciálně trénovanými tibetskými censory).
6. Írán…vždycky se nestačím divit, jak v jednom článku dokážete smíchat deset a více témat, plácáte páté přes desáté a kopírujete odstavce ze svých starších článků.
7. Vaše čísla o počtu obyvatel v Autonomní oblasti jsou čínské statistiky. Jeďte do Lhasy a podívejte se, kolik tam těch Číňanů je. 6% to není.
8. Ta Vaše básnička o bezplatném školství. Předpokládám, že v mém článku je to řečeno jasněji. Opakujete se a opakujete lži, tak Vám to taky musím zopakovat. Běžte si zjistit opravdová fakta. Jste už s tím opakování a kopírováním trapný a urážíte tím všechny Tibeťany!
9. V Tibetu (který za Tibet považujete Vy) je univerzita JEDNA! Národnostních univerzit a univerzit na "okraji" Tibetu je samozřejmě daleko víc než 4.
10. Nevím, co myslíte sekundárním vzděláním, ale každý TIBEŤAN na vsi Vám řekne, že jeho sestra odchodila 6.třídu základky a pak šla domů pomáhat rodičům. Hledejte pravdivé zdroje!
11. píšete hromadu čísel o počtu škol. Kéž by to byla pravda. Sama nevím. Osobní zkušenost ale říká něco jiného. Ve vsi škola byla, Číňani ji zbourali a dalších 100 km okolo škola nebyla. Místní klášter s pomocí vesničanů si postavili školu vlastní dotovanou z peněz kláštera. Jedna bílá ovce, stejně jako vašich několik tisíc ovcí. Kéž by to byla pravda.
12. "Každý národ má svobodu používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo". Ano, zákon praví. Zeptejte se kteréhokoli Tibeťana nebo ČÍŇANA, jestli věří na zákony ČLR. Vsadím se s Vámi, že většina řekne NE! Mimochodem, před dvěma lety čínská vláda stanovila, že během současné pětiletky se na všech tibetských školách stane z tibetského jazyka pouze DRUHÝ vyučovaný jazyk a prvním se stane čínstina. Abyste měl nějakou novou informaci, děti v Autonomní oblasti ve větších městech, se od první třídy učí tibetsky, čínsky i anglicky. Veškeré vyučovací materiály (kromě tibetštiny) jsou v čínštině.
13. tibetština by se vůbec nerozvíjela, kdyby na tom nepracovali studenti chatující na internetu. Vzniká hromada nových slov, ale i stará si začínají Tibeťané zvykat říkat čínsky. Děti vyrůstající v oblastech hraničících s Čínou (Amdo, Kham) mnohdy neumí číst a psát tibetsky! O čínštině ani nemluvě…
14. proč se upalují? Zkuste si tu žít. Člověk jako Vy by chtěl utéct po jednom dni. Někdo, kdo tu musí žít celý život (A NEMÁ například NÁROK ZÍSKAT ANI PAS) proto vybere jinou cestu, jak odejít. Podobné názory na upalování jsou opět důkazem Vaší omezenosti a pohrdáním lidským životem i pohrdáním Tibetem a jeho okupací. Až Vy něco dokážete, kromě plkání o všem možném, tak se s těmito lidmi srovnávejte.
od Kelsang Lhamo v Čer 26, 2013

Nový Barkor

24. června 2013 v 5:30 Novinky
Takto vypadá Barkor (tibetsky: བར་སྐོར་) po čínské "rekonstrukci" z posledních týdnů. Typické fasády zmizely, nahradil je jednotný "tibetský" styl podle čínských představ. Původní obyvatelé z těchto domů v srdci staré části Lhasy byli přestěhováni na okraj města. Původní obchůdky byly změněny na třžiště suvenýrů (pocházejících většinou z čínských továren), nápisy na všech domech taktéž získaly jednotný vzhled. Mají sice povinný nápis v tibetštině, jenže to, co se zde objevilo, nemá s tibetštinou nic společného. Názvy vůbec nemají význam, který by měly mít. Většina slov, která se tváří jako tibetská, vůbec v tomto jazyce NEEXISTUJÍ!! Jsou to jen náhodné tibetské znaky, které mají uchvátit čínské turisty.