Nové bezpečnostní kroky vyvolávající obavy

19. května 2013 v 17:14 |  Tsering Özer
Mezinárodní organizace Human Right Watch 20. března 2013 prohlásila, že čínská vláda na tibetském území zavedla přísná bezpečnostní opatření, přestože nelze dokázat, že stát stojí před vážnou hrozbou. Vyvolává to obavy, zda tyto kroky neporušují základní lidská práva. Vláda tibetské autonomní oblasti 7. února 2013 vydala každoroční pracovní zprávu, ve které stanovila nový plán bezpečnosti.

Podle oficiálního dokumentu nový systém kontroly podstoupí "síťovou strukturalizaci", která má zlepšit cestu veřejných služeb ke všem obyvatelům. Systém ale zároveň zvýší kontrolu, zaměřenou především proti místním "speciálním skupinám" obyvatel, především osobám, které byly propušteny z vězení a těm, kteří v minulosti vycestovali do Indie a jiných oblastí s tibetskými uprchlíky. Kontrolní systém "síťové strukturalizace" spočívá ve stavbě více jak 600 "policejních stanic sloužící lidu" v celé Autonomní oblasti, všechny vybavené špičkovými kamerami.

V rámci "bezpečnosti" se také od roku 2012 zvyšuje aktivita tzv."hlídek s rudými páskami". Jsou to skupiny dobrovolníků, kteří dohlíží na denní život obyvatel. Díky nim už se všudypřítomná kontrola stala součástí života v Tibetu.
Nezaměstnaní straníci s rudými páskami na paži procházející vesnicí v Tibetu.


Vedoucí čínské sekce Human Right Watch Sophie Richardson řekla: "Vláda by měla zrušit tento 'orwellovský' systém 'síťové kontroly'. Existence takovýchto pravidel jasně ukazuje, že se Čína vyhýbá řešení problémů obyvatel v tibetských oblastech všemi možnými cestami. Očividným účelem je kontrola občanů, potlačuje právo Tibeťanů svobodného projevu, praktikování víry a celkově veškeré lidské svobody."

Už velmi dlouhou dobu zavádí Čína v Tibetu nejrůznější pravidla, která účelově omezují obyvatele. Tyto poslední dobou stále zpřísňující se zákazy a opatření zároveň ale způsobují čím dál větší rozdíly s jejich nakládáním. V lednu 2012, v souladu s nařízením tehdejšího předsedy ČLR Hu Jintao, místní vláda Tibetské autonomní oblasti vyhlásila nový systém síťové strukturalizace, který má vyřešit klíčový problém Tibetu - "Budování stabilní společnosti".*

16. února 2013 se jeden z členů SÚV KSČ a jeden z nejvyšších úředníků zodpovědný v otázkách národnostních menšin Yu Zhengsheng vyjádřil: "V Tibetu by měla být provedena kompletní instalace tohoto systému." Je jasné, že toto "těsné obklíčení tvořící stabilní společnost" má za účel ještě přísněji hlídat obyvatele. Systém vzešel z celočínské politiky "stabilního státu", který uvnitř současného správního systému utvořil novou vrstvu. Podle jednoho čínského odborníka vytvoření síťové struktury zaručí "dopředu shromažďování osobních informací, informace o událostech a hmotných objektech, takže města a vesnice budou mít k dispozici kompletní databázi veškerého dění v oblasti. ... Zodpovědné orgány tedy mohou předcházet jakýmkoli problémům."

Média v Tibetu nejen, že nezapomněli zmínit všechny bezpečnostní výhody systému, zdůraznili zejména výhody "síťové struktury". Například víc pracovních příležitostí, lepší zdravotní péče lidem, pomoc dětem při nástupu do školy a další sociální výhody. Média pobízejí pracovníky systému k "zapojení při tvoření podmínek pro společnou správu společnosti." "Efektivně budovat společnost za účasti všech obyvatel a tvořit tak harmonickou společnost, kde každý užívá její dobré výsledky."

Pracovníci na stanicích "síťové struktury" jsou obvykle obyčejní obyvatelé, ne vládní úředníci. Každá stanice má také nejméně jednoho straníka, který zodpovídá za její chod. Vstoupit v Autonomní oblasti do KS vyžaduje prohlášení, kde dotyčný například odporuje jakýmkoli nárokům Tibetu na samosprávu, samostatnost a odporuje dalajlámovi. Proto, když policie kontroluje, hlídá a zatýká obyvatele, vyvolává to obavy, zda se to zakládá na politických normách nebo je to protiprávní.

Každá ulice a každá čtvrť v tibetských městech byla rozdělena do tří a více jednotek tvořících jednotlivé body sítě. V dubnu 2012 bylo ve Lhase nejméně 8 takovýchto zkušebních bodů. Už v září vláda vyhlásila, že "byly zaznaménany první skvělé výsledky" tohoto systému. 9. října tajemník strany v Tibetu řekl, že "praxe prokázala účinnost systému", "přechod na síťovou strukturu vytváří silnější a stabilnější novou společnost" a systém by se měl aplikovat v každém městě, vesnici i klášteře v Autonomní oblasti.

Vládou často vyzdvihovaná "stabilita" obyčejně znamená zvýšení kontroly a omezování "zvláštních skupin obyvatel". Podle vyhlášky z července 2012 do této skupiny patří bývalí trestanci, mniši a jeptišky nežijící v klášterech, mniši a jeptišky, kteří byli z kláštera vyloučeni, Tibeťané, kteří navštivili Indii a lidé, kteří se dříve účastnili protestních akcí.

Mezi pracovníky kontrolních stanic a "hlídkami s rudými páskami" existují velmi blízké vztahy. "Hlídky" lze spatřit po celé Číně. Bývají jimi místní členové stran, často občané v důchodovém věku. V časech zvýšeně citlivého období zodpovídají za plynulost dopravy a za klid na ulicích. Nicméně v Tibetu se situace od května 2012 vyhrotila až v jakési "nájezdy" těchto hlídek. Bez jakýchkoli povolení chodí do domácností a soukromých objektů, kde pátrají po ilegálních předmětech, fotografiích dalajlamy a dalších "podezřelých" materiálech.

Podle čínského práva není možné bez soudního příkazu kontrolovat soukromé objekty. Prohlídky může navíc vykonávat pouze policie. Rozsah pravomocí hlídek výrazně zasahuje do práv občanů na soukromí. Dostávají se tím navíc i do rizika, že bez jasného důvodu budou zatčeni.

Organizace Human Right Watch obdržela už 4 dokumenty, kde jsou uvedeny případy o hlídkách, které bezdůvodně vstoupily do domů obyvatel. Jeden z případů se odehrál v září 2012 v domácnosti 65 leté Choedron, která bydlí v historické části města Lhasy. Když k ní domů přišli členové hlídky, odmítla je pustit do místnosti s modlitebním oltářem. Za toto jednání byla na několik dní zatčena. Její 26 letý syn Lobsang Dorže, který ve městě vede malý obchod s mobilními telefony, byl taktéž vzat do vazby, zbit, musel zaplatit finanční pokutu a navíc podepsat omluvný dopis za jednání svojí matky.

Jiný případ taktéž popisuje, jak do domu starší ženy v historické části Lhasy přišla několikačlenná hlídka, aby pátrala po "nezákonných předmětech". V dalších dvou případech se taktéž jedná o dobrovolníky v obyčejném oblečení s rudou páskou na paži, kteří nezákonně prohledávají soukromé byty.

Samozřejmě existuje mnoho dalších bezpečnostních kroků zavedených čínskou vládou. Human Right Watch obdrželo několik zpráv z první ruky. Například ve Lhase do některých čtvrtí, které byly označeny jako "podezřelé", mohou Tibeťané vstoupit až poté, co projdou rentgenovým rámem a svoji tašku nechají taktéž projet rentgenovou kontrolou. V roce 2012 lhasská vláda ustanovila "Velitelství pro stabilitu a bezpečnost tibetské autonomní oblasti", na každé úrovni vládního aparátu taktéž zavedla "pracovní skupiny pro stabilitu a bezpečnost". Ty mají zodpovědnost za kontrolu internetu a telefonní sítě.

Všechny ochranné a bezpečnostní skupiny, jakož i všechny nově zprovozněná policejní stanoviště, bez vyjímky kontrolují a registrují všechna vozidla, která vjíždí do jimi hlídaného území. Podle vládní zprávy existuje v některých částech Lhasy povinnost registrovat se na policejní stanici "při opuštění tohoto prostoru" pro každého jednotlivce. Policie má také zjišťovat důvody, proč osoby danou lokalitu opouštejí. V srpnu také přibyla povinnost prokázat se občankým průkazem při nákupu pohonných hmot, to pravděpodobně z důvodu prvního případu sebeupálení ve Lhase.

V Číně běžná policejní hlídka v uniformě prochází ulicemi města a sleduje dění, od roku 2008 ale policejní hlídky ve Lhase vypadají jinak. V těch částech města, kde žijí Tibeťané, stojí na každém rohu ulice jak policejní, tak vojenská hlídka společně. 21. prosince 2012 zveřejnil vládní deník fotografii z ulic Lhasy, na které je skupinka dobrovolníků s rudými páskami na paži. Tyto stráže tvořené dobrovolníky začaly být zakládány v květnu 2012, z důvodů zabezpečit klidný průběh 18. sjezdu KS ČLR konaný v listopadu. Po skončení sjezdu ale místní představitelé prohlásili, že by bylo vhodné tyto hlídky ponechat do roku 2013.

"Čínská vláda tvrdí, že se ze všech sil snaží v Tibetu zajistit bezpečnost, jenže to, co zde provádí kvůli bezpečnosti vůbec není," říká Richardson. "Zpřísňující se kontroly na tomto už tak hlídaném území ještě více stupňují tlak na obyvatele. Tibeťané neustále čekají, až si obyčejní Číňané začnou všímat toho, jakým způsobem a jak výrazně jsou v Tibetu porušována lidská práva."
____________________________________________________
*"Systém síťové struktralizace" byl představen v roce 2004 a uveden do provozu v roce 2007 v Pekingu.

Kontrola při vstupu na náměstí u chrámu Džokhang

Schéma protipožární ochrany na Barkoru

Hlídky s rudými páskami v historické části Lhasy

Městký úřad Lhasy s obřím plakátem 4 vůdců čínské komunistické strany
__________________________________________
18.dubna 2013
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama