Pětadvacátého a šestadvacátého se upálili další čtyři Tibeťané; stručné představení 67 upálených Tibeťanů

3. listopadu 2012 v 8:55 |  Tsering Özer
Poslední dny policie v Autonomní prefektuře Gannan (severovýchodní část tibetské oblasti Amdo, dnes čínská provincie Gansu) vylepila oznámení o velké finanční odměně za poskytnutí informací "o lidech, kteří sebeupalování organizují" a těch, kteří se sebeupálení chystají provést. Oznámení je k vidění ve všech sedmi okresech prefektury, ve všech městech i vesnicích. Před vyhláškou se v Gannanu upálilo šest lidí (okres Mačhu 1, okres Labrang 2, městský okres Hezuo 3), ovšem pouhých pět dní ode dne vylepení oznámení se upálili další čtyři lidé. Už druhý den od vylepení oznámení se v klášteře Labrang obětoval Dondrup.


Oznámení v Gannanu; čínská prefektura Gansu, tibetská část Amdo


Co to vysvětluje?

Právě jak naznačuje návštěvník blogu z Hong Kongu: "Gannanská policie tímto vyhlášením naprosto zpochybňuje pevné a neochvějné myšlení čínské vlády. Ještě více si Tibeťany znepřátelí a umožňuje jim se ještě více radikalizovat. Vyhláška je už předem odsouzena k neúspěchu. Sebeupalování není plánováno, není nijak iniciováno ani organizováno a kontrolováno. Rozhodnutí takovýmto způsobem ukončit život, takto vyjádřit svoji víru a vůli, musí nezbytně projít podrobným zvažováním, dokonce i nesmírným vnitřím bojem. Pokud místní úřady očekávají, že "svedou" Tibeťany k tomu, aby jim za peníze dělali špehy a nahlásili člověka chystajícího upálení, co potom? Dotyčného okamžitě zavřít? Problém ale zůstává za co ho zavřit a na jak dlouho? ... Tudíž, toto může mít za následek jenom zostření rozporu mezi čínskou vládou a Tibeťany, prohloubí tibetský pocit beznaděje a povzbudí ještě více lidí k upálení."

Právě předvečejškem, 25.října, se v khamském Driru (dnes Autonomní oblast Tibet, prefektura Nagčhu, okres Driru), ve vesnici Baiga se se zvoláním "Svoboda Tibetu", "Nechte dalajlamu vrátit se do země" a "Věříme, že se Tibeťané na celém světě spojí jako bratři a sestry", upálili dva mladí Tibeťané. Dvacetiletý Tsepo a pětadvacetiletý Tsering. Podle hlášení, Tsepo umřel na místě a Tsering byl odvlečen čínskou policií na neznámé místo. Mimojiné, spisovatel Gudrup, který se upálil pátého října letošního roku, byl taktéž z okresu Driru.

A opět včera, 26.října, v okrese Labrang (kraj Amdo, dnes čínská provincie Gansu, prefektura Gannan, okres Xiahe) se v jeden den na dvou místech rozhodli pro smrt upálením dva Tibeťané.
24 letý pastevec z vesnice Amuquhu Lhamo Tseten se ve 2 hodiny odpoledne upálil před místní budovou soudu. Během toho neustále provolával "svobodu Tibetu" a "návrat dalajlamy do země". Jeho tělo bylo následně odneseno místními Tibeťany do jeho domu. Má otce i matku, manželku a dvouletou dceru.
21 letý pastevec z vesnice Sangke Tsipa Gja se večer v 7 hodin upálil u místního autobusového nádraží. Provolával "svobodu Tibetu", "návrat dalajlamy do země" a "propuštění na svobodu jedenáctého pančenlamy". Jeho tělo bylo taktéž dopraveno do vlastního domova. Má otce i matku a mladou manželku.


Od 27.února 2009 do 26.října 2012 se uvnitř Tibetu upálilo 64 Tibeťanů, v zahraničí 3 Tibeťané. Dohromady 67 lidí, z toho 9 žen. 54 lidí na následky upálení umřelo (53 v zemi, 1 v zahraničí).
Pouze za letošní říjen se v Tibetu událo deset případů upálení. Z toho 7 v prefektuře Gannan, ve městě Hezuo a okrese Labrang (Xiahe).
Aktuálně již byly nalezeny a zveřejněny dopisy a audio nahrávky od 16 upálených (15 v zemi, 1 v zahraničí), všechny jsou velmi ceněnými důkazy čínské vlády v Tibetu.

Představení 67 upálených Tibeťanů:


1. čas a místo upálení:

Rok 2009 - 1 upálený: 27.února 2009 v čínské provincii Sichuan, prefektura Aba, okres Aba (tibetský kraj Amdo, okres Ngawa).

Rok 2011 - 14 upálených (12 v zemi, 2 v zahraničí): provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Aba 8 upálených. Provincie Sichuan, prefektura Ganze, okres Daofu (tib. Dawu) a okres Ganze 3 upálení. Autonomní oblast Tibet, okres Čhamdo 1 upálený. Listopad 2011, Indie, Nové Dillí 1 upálený. Nepál, Káthmándú 1 upálený.

Rok 2012 - do konce měsíce října - 52 upálených (51 v zemi, 1 v zahraničí):
Leden - provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Aba 3 upálení. Provincie Qinghai, prefektura Golok, okres Dari (Darlag) 1 upálený.
Únor - provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Aba 3 upálení. Provincie Qinghai, prefektura Yushu, okres Čhindu 1 upálený. Provincie Qinghai, prefektura Haixi, okres Tianjun 1 upálený. Provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Zamtang 1 upálený.
Březen - provincie Gansu, prefektura Gannan, okres Mačhu 1 upálený. Provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Aba 5 upálených. Provincie Qinghai, prefektura Huangnan, okres Tongren (Repkong) 2 upálení. Provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Aba, okres Barkham 2 upálení. Dále v Indii, Nové Dillí 1 upálený.
Duben - provincie Sichuan, prefektura Ganze, okres Kangding (Dardo) 2 upálení. Provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Zamtang 2 upálení.
Květen - hlavní město Tibetu Lhasa, před chrámem Džókhang 2 upálení. Provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Zamtang 1 upálený.
Červen - provincie Qinghai, prefektura Huangnan, okres Jianzha (Čenca) 1 upálený. Provincie Qinghai, prefektura Yushu, okres Čhindu 2 upálení. Provincie Qinghai prefektura Yushu, okres Yushu 1 upálený.
Červenec - autonomní oblast Tibet, městská oblast Lhasa, okres Damšung 1 upálený. Provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Barkam 1 upálený.
Srpen - provincie Sichuan, prefektura Aba, okres Aba 6 upálených. Provincie Gansu, prefektura Gannan, městská oblast Hezuo 1 upálený.
Září - provincie Qinghai, prefektura Yushu, okres Zato 1 upálený.
Říjen - autonomní oblast Tibet, oblast Nagčhu, okres Nagčhu 1 upálený. Provincie Gansu, prefektura Gannan, město Hezuo 2 upálení. Provincie Gansu, prefektura Gannan, okres Xiahe (Labrang) 5 upálených. Autonomní oblast Tibet, oblast Nagčhu, okres Driru 2 upálení.

2. rodiště upálených (včetně 3 Tibeťanů žijících v exilu, 2 z nich pocházejí z Khamu, jeden se narodil již v exilu):

Podle tradičního dělení tibetského území:
Amdo 46 osob,
Kham 15 osob,
Gyarong 3 osoby,
Čhangthang 1 osoba,
Ü-Cang 1 osoba.

Podle současného čínského správního dělení:
Provincie Sichuan 41 osob - prefektura Aba: okres Aba 27, okres Zamtang 4, okres Barkam 3, prefektura Ganze: okres Ganze 2, okres Daofu (Dawu) 3, okres Kangding (Dardo) 2
Provincie Qinghai 8 osob - prefektura Golok: okres Dari (Darlag) 1, prefektura Yushu: okres Čhindu 2, okres Yushu 1, prefektura Haixi: okres Tianjun 1, prefektura Huangnan: okres Tongren (Repkong) 2, okres Jianzha (Čenca) 1
Provincie Gansu 10 osob - prefektura Gannan: okres Mačhu 1, okres Xiahe (Labrang) 6, město Hezuo 1
Autonomní oblast Tibet 7 osob - oblast Čhamdo: okres Čhamdo 2, oblast Žikace: okres Ňalam 1, město Lhasa: okres Damšung 1, oblast Nakčhu: okres Driru 3

3. pohlaví, věk, povolání:

58 mužů, 9 žen.
Nejstarší 64 let, nejmladší 17 let.

Členové buddhistického řádu: 2 tulku, 21 řádových mnichů a mnišek, 4 jeptišky.
Většina z nich členové sekty Gelugpa, 1 ze sekty Kagjüpa, 2 ze sekty Ňingmapa.
Dále čtyři upálení v kraji Amdo, okrese Zamtang, členy místního řádu Džonangpa.

Pastevci a zemědělci: 30 osob. Někteří z upálených bývali mnichy a mniškami, ale místní úřady je klášterů vyloučily. Někteří z upálených pokračovali v praxi i mimo klášter. Jeden z upálených má jedno dítě. Čtyři z upálených mají 2 děti. Jeden z upálených má 3 děti. Jedna upálená je matkou dvou dětí. Dvě upálené jsou matkou tří dětí. Jeden z upálených je praotcem známého tulku.

Další: 1 studentka střední školy, 2 studenti, 2 dělníci ve Lhase, 1 dělník v Khamu, jedna matka dvou dětí živící se malým podnikáním, 1 spisovatel.

2 Tibeťané v exilu.

4. stav upálených:

Z 67 osob jak v zemi, tak v zahraničí, již 54 podlehlo na následky upálení (53 v zemi, 1 v zahraničí).
32 osob zemřelo na místě.
20 osob zemřelo po odvezení vojenskou policií.
1 osoba podlehla zraněním v nemocnici v Novém Dillí.
1 osoba se zotavovala v mateřském klášteře víc jak 6 měsíců, ale nakonec zemřela.

Dalších 10 osob je v rukou policie, 3 osoby jsou tělesně postiženy, ale rodiný příslušníci nemají dovoleno je navštívit a postarat se o ně. Jsou to: mnich kláštera Kirti - Tabai (27.2.2009), mnich kláštera Kirti - Lobsang (26.9.2011), mnich kláštera Labu v okrese Čhindu, Yushu - Sonam (8.2.2012).

7 osob je nezvěstných, není známo, zda žijí, či zemřeli. Jsou to: Lobsang Gesang, mnich kláštera Kirti, 26.9.2011; Gesang Wangďu, mnich kláštera Kirti, 3.10.2011; Lobsang Gyatso, mnich kláštera Kirti, 13.2.2012; Dakji, muž z okresu Aba, 27.5.2012; Dekji Čhuzong, žena z okresu Yushu, 27.6.2012; Jongčong, muž z oblasti Čhamdo, 29.9.2012; Tsering, muž z okresu Driru, 25.10.2012.

Dvěma upáleným v zahraničí byla poskytnuta zdravotní péče a uzdravují se v nemocnici.

Dva z upálených (mnich Dawa Tsering z kláštera Kanze a Gyajang Huadan z kláštera Rongwo - Repkong) byli místními Tibeťany nejprve dopraveni do nemocnice, poté převezeni do mateřských klášterů, kde je o ně pečováno. Bylo tak učiněno z obavy, že je z nemocnice násilím odvede čínská policie, čímž se stanou pravděpodobně navždy nezvěstnými.
Podle zpráv se v současnosti Dawa Tsering zotavuje z těžkých poranění, zůstane však tělesně postižen. Gyajang Huadan se během léčby rozhodl dobrovolně pro smrt, odmítal týden jíst a následně po více jak šesti měsících léčby zemřel.

__________________________________________________________
28.října 2012
Autorka: Tsering Özer
Datum publikace na vlastním blogu: 28.října 2012
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama