Hasící přístroje a "rasová segregace"

30. června 2012 v 15:45 |  Tsering Özer
Ve starobylé části města Lhasy jsou poslední dobou k vidění ulice plné policejních a vojenských hlídek s hacícími přístroji na zádech. Způsobila to událost z 27. května, kdy se zde v blízkosti jednoho z nejposvátnějších tibetských chrámů Džókhang (ཇོ་ཁང་།), upálili dva Tibeťané. Vlastně již od prvního sebeupálení roku 2009 mnichem Tapeyem v klášteře Kirti (ཀིརྟི་དགོན་པ།) v Amdu; byly všechny policejní stanice v tibetských oblastech vybaveny hasícími přístroji. V důsledku zvyšujícího se počtu sebeupálených Tibeťanů na celém tibetském území nosí dnes v pětičlené policejní hlídce alespoň dva policisté na zádech hasící přístroj.

Lhasa (zdroj: sociální síť weibo.com)


Znamená to snad výraz přehlubokého soucitu místních orgánů; být vždy připraven zachránit život? Právě naopak, je to známka nejvyššího výsměchu. Pokud by situace v tibetských oblastech byla doopravdy tak skvělá a zářivá, pokud Tibet opravdu prožívá "nejšťastnější období ve své historii", proč tedy další a další Tibeťany pohlcují plameny? Pohled na ulice Lhasy plné hasících přístrojů vůbec neznamená, že je místní úřady chtějí občanům ukázat. Zcela zřetelně mají jiný význam: na jedné straně nemilosrdně rozněcují plamen, na straně druhé se tváří jako prostředek k jeho uhašení. Lze dokonce říci, že samy hasící přístroje plameny zapalují.

Sebeupálení dvou Tibeťanů pocházejících z Amda1 ve Lhase přerostlo ve velkou událost, dává úřadům další záminku k vytlačení přistěhovaných Tibeťanů pryč z města. Toto vyhošťování probíhá již delší dobu. V roce 2008 se kvůli vykázání mnichů, přicházejících do Lhasy z Amda a Khamu2 za studiem buddhismu, vzedmula v období 10. až 14. března vlna protestů, která se rozšířila do všech tibetských oblastí3. Od té doby, nejen že úřady zakazují mnichům z jiných částí Tibetu studovat ve Lhase, nýbrž i kontrola obyčejných tibetských přistěhovalců se velmi zpřísnila.

Jako nyní, kdy jeden Tibeťan z Amda na Twitteru napsal: "Nezáleží na tom, jak dlouho zde Tibeťan z Amda žije, zda má povolení k pobytu nebo jestli tady obchoduje, všichni musí ze Lhasy pryč. Jen pokud by měl potvrzení z policejní stanice nebo úřadu v původním místě bydliště, kde by se za něj zaručili (vyřizuje se neuvěřitelně obtížně). Ti, co zde teď ještě jsou, navštěvuje denně policie a kontroluje, ale už byla vykázána spousta lidí."

Čínský turista ve Lhase na Twitteru taktéž prozradil: "V jedné části města viselo na nástěnce oznámení, že přistěhovalí Tibeťané nutně potřebují k pobytu občanský průkaz, povolení k dočasnému pobytu, potvrzení od okresní policie, pracovní smlouvu, povolení k práci mimo vlastní kraj a ručitelské potvrzení (pokud nemají, musí se za ně zaručit domovský úřad). V případě, že něco z tohoto nemají, jsou bez váhání vyhoštěni do původního bydliště." Nadneseně lze říct - Rozděl a panuj - současné tibetské oblasti i Lhasa jsou defacto "rozparcelovány" a přísně kontrolovány. Jinak řečeno, stará část Lhasy má už příchuť "Židovské čtvrti".

Možná víc než nacistické "Židovské čtvrti", podobá se současná Lhasa jižní Africe ve 20.století, kdy zde byly budovány "apartheidy"4.

Další Tibeťan na mikroblogu píše: "Ve Lhase nemá šanci vyřídit dokumenty k přechodnému bydlišti spousta Tibeťanů z Khamu, všichni musí odejít, nesmí zůstat. Ale Číňani a jiné národnosti zde můžou žít i bez těchto dokumentů. Co to je za pravidla?" Copak tohle není jeden ze způsobů "rasové segregace"?

Jiný příspěvek na síti říká: "Pokud v těchto dnech chtějí Tibeťané bydlet ve Lhase v hotelu, musí se nejdřív nahlásit na nejbližší policejní stanici. Policie přijde a registrace v hotelu probíhá za jejich přítomnosti a vyptávání, pětihvězdičkové hotely nejsou vyjímkou. Já právě čekám, až přijdou. Pro Tibeťany je Lhasa opravdu nejnepříjemnější místo! Fakt potupa!"

Další čínský turista napsal: "Dnes jsme navštívili chrám Džókhang, při prohlídce se příchozí Tibeťani musí registrovat, Číňani jdou přímo dovnitř. Když jsem chtěl projít, policie mě zastavila a chtěla registraci! Říkám, že jsem Číňan, nevěřili mi, musel jsem ukázat občanku! Plačící"

Z těchto vyprávění očitých svědků můžeme vidět, že cílem kontroly je zjistit národnost "Tibeťana" nebo "Číňana"5. Stačí být "Tibeťan" a pobyt ve Lhase se stává krajně nepříjemným, ale pokud je národnost "čínská", Lhasa se rázem změní v ještě více pohostinným zábavním parkem. Rozdíl mezi "Tibeťanem" a "Číňanem" ukazuje i chování vojenské policie v ulicích. Tibeťani se jim ze všech sil vyhýbají a nesnáší je, zatímco Číňani se cítí ve městě velmi bezpečně. Dokonce jsou policisty zváni do policejního auta na projížďku, chodí s policií či vojáky na večeře, na pivo do baru a na diskotéky.

Jasné dělení na "Tibeťany" a "Číňany" lze pozorovat i v rozmístění obyvatel Lhasy samotné. Východní Lhasa a západní Lhasa se staly synonymy pro centrum Tibeťanů a centrum Číňanů, nejen podle architektury, obchodů a mluveného jazyka. Velmi zřetelně i podle hustoty rozmístěných vojenských jednotek. I práva různých obyvatel v různých částech města se posuzují naprosto odlišně.

Již v sedmdesátých letech dvacátého století Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci ohledně špatné situace v jižní Africe, tento druh politiky byl odsouzen jako "zločin proti lidskému svědomí a důstojnosti". Ovšem tváří v tvář dnešní situaci v Tibetu, situaci v hlavním městě Lhase se musíme zeptat: zapomněl svět, jak se dřív vůči zemím uplatňujicí apartheid stavěl a bojkotoval tyto země?

Když úřady prostřednictvím "čistek" odsunou nevhodné Tibeťany, protesty se uklidní a sebeupalování přestane? Mnich Čhime Palden loni putoval do Lhasy a protože u něj v telefonu byla objevena fotografie Jeho Svatosti dalajlámy, strávil měsíc ve vazbě. 30. března letošního roku v okrese Barkam (འབར་ཁམས།) v Amdu se upálil.

13. června 2012
Autorka: Tsering Öser
Datum publikace: 24.6.2012

______________________________________________________________________________________
1 Amdo - severní (severovýchodní) část Tibetu, dnes čínská provincie Čching-chaj, část Kan-su a S'-čchuanu
2 Kham - východní část Tibetu, dnes čínská provincie S'-čchuan, východ Autonomní oblasti Tibet, část Jün-nanu, Čching-chaje
4 Apartheid - politika rasové segregace (oddělování, rozdělování, vylučování)
5 "Číňan" - zde Chanové (Han, etničtí Číňané)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama